Bài học về sự Tự Tin


Bài học về sự Tự Tin

“Có những việc thoạt nhìn tưởng khó nên chúng ta thường rút lui ngay phút đầu tiên, không tự tin đối đầu với thử thách sẽ chẳng thể nào biết được khả năng của mình đến đâu và không vươn được tới đỉnh cao của thành công còn khi các em tự tin thì không có khó khăn nào có thể khiến các em chùn bước”

Nguồn: Light Coffee sưu tầm – Quà tặng cuộc sống

+ There are no comments

Add yours