Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp trường đại học Standford


Bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp trường đại học Standford
” Các bạn không thể đoán được những gì sẽ xảy ra, mà bạn chỉ có thể nhìn lại và thấy 1 chuỗi các sự kiện kết nối với nhau. Vì vậy bạn phải có niềm tin rằng các sự kiện hôm nay sẽ kết nối lại trong tương lai. Bạn phải tin vào điều gì đó, lương tâm, định mệnh, cuộc sống, nhân quả, bất kỳ điều gì. Tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy giúp bạn có tự tin để đi theo trái tim. Thậm chí cả khi nó dẫn bạn rời khỏi con đường định sẵn. Đó chính là thứ làm nên sự khác biệt. “

Steve Jobs.

Nguồn sưu tầm: Light Coffee

+ There are no comments

Add yours