Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Để kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp, thế giới cần những hành động và kết qủa tốt đẹp, hành động xuất phát từ con người, và con người sẽ tốt hơn khi có một tinh thần định hướng làm nền tảng cho hành động.

Mọi sự tiến bộ trong xã hội đều bắt nguồn từ những sự khởi đầu, tinh thần dấn thấn sẽ thúc đẩy con người tiến về phía trước để tìm tòi và khám phá thế giới, nhiều cái mới, cái tiến bộ

“Tinh thần của ánh sáng là tinh thần của sự dấn thân, tinh thần định hướng, dấn thân để tìm ra chân lý, dấn thân để soi sáng cho lý tưởng của chính mình. Hướng đến cộng đồng vì một thế giới tốt đẹp hơn.”

1. Tinh thần dấn thân

  • Dám dấn thân vì những điều tốt đẹp hơn.
  • Dám hy sinh vì những lý tưởng của bản thân mình.

2. Tính Thiện – Biết Yêu Thương

  • Yêu thương gia đình, và những người xung quanh.
  • Không gây hại cho con người và xã hội.
  • Thương xót và đồng cảm với những nỗi khổ chung : đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh.

3. Tinh thần luôn đổi mới và cống hiến cho xã hội.

  • Góp phần xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn.
  • Mỗi hành động nhỏ nhưng mang từng ý nghĩa lớn
  • Luôn suy nghĩ để tìm ra các giải pháp tốt hơn.
“Niềm tin là chìa khóa để mở cánh cửa thành công.”