think when you were still a kid, everything is possible


think when you were still a kid, everything is possible
“Stay hungry, stay foolish” – “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ.”

Bởi chỉ khi dại khờ nhất, ta mới khát khao nhất. Khi ta đủ khờ khạo để không thấy run sợ trước những điều gì, hay khi ta đủ khờ khạo để quên đi ta có những gì để mất, chính là lúc ta mạnh mẽ nhất. Mạnh mẽ với khát khao và niềm tin của chính mình.

Người “điên” và những đứa trẻ là những kẻ “dại khờ” nhất. Họ không quá thông minh và chi tiết để suy nghĩ thiệt hơn, để tính toán mọi điều. Họ chỉ biết rằng điều gì nên làm, điều gì muốn làm, và làm những điều đó.

Think when you were still a kid, everything is possible
As you became Adult, things seems to be a little difference.

Nguồn: Adcom – Light Coffee sưu tầm

+ There are no comments

Add yours