Video : Crazy Ones


Video : Crazy Ones
“Người đủ điên khùng để nghĩ rằng họ có thể thay đổi được thế giới – chính là người làm được điều đó” (Steve Jobs)

Light Coffee chia sẻ đến bạn 1 video clip ý nghĩa về những con người đã góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Light Coffee

+ There are no comments

Add yours