Tuyển dụng Trưởng bộ phận Marketing Online

22-12-2018 / Đỗ Trâm

Mô tả công việc: Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi việc thực hiện và báo cáo kết quả.Phát hiện các cơ hội marketing bằng cách nghiên cứu và phân tích các dữ liệu bán hàng và thị trường.Hiểu biết về marketing online, chọn lựa loại hình nên sử dụng để tiếp cận với từng đối tượng khách hàng. Nắm bắt và cập nhật những xu hướng...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""