Tuyển dụng vị trí Kế toán - Tài chính

27-02-2018 / Đỗ Trâm

TUYỂN KẾ TOÁN – TÀI CHÍNHMô tả công việc:Tổ chức hệ thống kế toán, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động cty, kiện toàn bộ máy kế toán của Cty.Quản trị hàng tồn kho, quản trị doanh thu - chi phí , quản trị nội bộ...Làm các báo cáo theo tháng, quý theo yêu cầu.Và những công việc liên quan khác theo sự điều động của cấp trên.Tìm hiểu các thông tư thủ...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""