Chính sách đổi, trả sản phẩm

Sau khi nhận hàng, nếu phát sinh những lý do sau, khách hàng sẽ có quyền đề nghị đổi sản phẩm hoàn toàn miễn phí

1. Sản phẩm giao bị nhầm chủng loại, kích thước.


Hiển thị tất cả kết quả cho ""