• Gợi ý từ khóa:
  • cà phê bột, cà phê sữa, cacao, matcha,

Giá trị cốt lõi


PHẦN 3. NỀN TẢNG KINH DOANH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI.
1.NIỀM TIN LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ MỞ CÁNH CỬA THÀNH CÔNG
2.TINH THẦN DẤN THÂN ĐỂ SÁNG TẠO.
  • Dám dấn thấn để tìm tòi, nghiên cứu cái mới, tạo ra cái mới.
  • Cạnh tranh mạnh mẽ với sự ưu tú, liên tục đổi mới để tìm ra cái ưu tú hơn cái cũ.
3.KHÁCH HÀNG LÀ TRUNG TÂM ĐỂ PHỤC VỤ.
  • Làm cho khách hàng vui lòng với dịch vụ và sản phẩm của mình là niềm vinh hạnh to lớn nhất.
  • "Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" – hãy đặt địa vị của mình vào khách hàng để cảm nhận suy nghĩ tâm tư của khách hàng, đừng làm bất cứ một điều gì mà chính bản thân mình không muốn thì chính khách hàng cũng sẽ không muốn.
4. KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN ĐIỀU KIỆN SỐNG CHO NHÂN VIÊN - THÀNH VIÊN, HỖ TRỢ ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN VÀ PHÁT HUY HẾT 5 BẬC THANG NHU CẦU MASLOW.
5.TINH THẦN HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG.
  • Kinh doanh bằng cách phụng sự xã hội.
  • Những công việc chúng ta làm điều hướng đến việc làm cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn – dù đó là việc bé hay việc lớn.
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn