Nếu bạn cố gắng đi vệ sinh thường xuyên, một tách cà phê có thể là giải pháp.